Aprèn i ensenya Ciències…fent Ciències!

Science bits - Col·legi CreaNova - Learning by Doing - Sant Cugat del Vallès

Aprèn i ensenya Ciències…fent Ciències!

Una nova eina, digital, dissenyada per aprendre fent, base de l’aprenentatge a CreaNova, es posarà en marxa, aquesta setmana, amb un grup d’alumnes de High.

Es tracta d’un programa americà adaptat al nostre currículum, des de 5è de Primària a 4t d’ESO, que pot treballar-se en català, anglès i castellà.

Science Bits és una plataforma per a l’estudi de les ciències, molt alineada amb la forma d’aprendre com funciona la ciència, a CreaNova. Model constructivista, basat en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític.

A través de situacions reals i quotidianes, s’introdueix el tema que es tractarà i es llancen, a l’alumnat, preguntes perquè responguin, segons les seves pròpies idees.
Posteriorment, a través d’experiències i/o pràctiques de laboratori, que permeten investigar sobre un problema, l’alumne va deduint les respostes.
L’explicació del que s’ha descobert es posa en comú amb el professor i es relaciona amb lleis o teories establertes pels científics.

La gran aportació, sobretot en aquesta situació de confinament, està en la quantitat de continguts multimèdia, interactius que aporta Science bits: laboratoris virtuals i interactius, en els quals poder observar, des de microorganismes, a cèl·lules de diferents teixits, a través del microscopi, en una experiència molt real. L’alumne pot també establir regularitats, deduir lleis i realitzar prediccions, des dels laboratoris de cinemàtica i dinàmica.

Els exercicis de consolidació que proposa Science Bits utilitzen simuladors, experiments i animacions, ajudant a aplicar els coneixements.

Els elements d’avaluació que aporta permeten detectar els punts febles i reforçar-los, que és l’objectiu de l’avaluació, en CreaNova.

Aquesta eina permet personalitzar l’aprenentatge individualment, ja que el professor pot dissenyar cada unitat didàctica, segons la necessitat, incloent apartats de reforç o ampliació, per a l’alumne, perquè cadascú treballi adequat al seu ritme i nivell, en el desenvolupament de les competències educatives.

Més informació aquí

L’educació del futur ara, i des d’abans, a CreaNova!

Science Bits - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Aleks Mc-Graw Hill - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Labster Mc-Graw Hill - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Academica International Studies - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Blanquerna Universitat Ramon Llull - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
UNIR logo - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Fusió Música i Dansa - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Smart-Schools logo - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Proyecto Inspira Steam logo - Partners del Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona