Innovació Educativa

Aprenentatge Adaptatiu i Intel·ligència Artificial

Les aules del segle XXI. Aprenentatge de matemàtiques i ciències a través d’intel·ligència artificial i realitat virtual

Col·legi CreaNova és un dels centres pioners que llança l’aprenentatge de les assignatures de matemàtiques i ciències amb eines d’intel·ligència artificial.

Els/les alumnes d’ESO, a més de les classes presencials i l’acompanyament d’especialistes de matemàtiques i ciències, disposen d’eines individualitzades McGraw-Hill d’aprenentatge adaptatiu: Aleks per a les matemàtiques i Labster per a les ciències.

Inteligencia Artificial - Col·legi CreaNova - Learning by Doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

ALEKS

És un sistema d’intel·ligència artificial, per a avaluació i aprenentatge, en línia.

 

  • Utilitza qüestionament adaptatiu per determinar ràpidament i amb precisió els coneixements d’un estudiant i d’allò que no sap.
  • Instrueix l’estudiant en els temes que està preparat per aprendre. Mentre un estudiant treballa, Aleks l’avalua periòdicament.
  • Fent ús de la mateixa tecnologia, els/les alumnes de Middle / ESO i Batxillerat, han de disposar d’Smartbooks, en les àrees de ciències. És una eina que els permet individualitzar la lectura i l’aprenentatge i realitzar exercicis personalitzats, a més d’un seguiment exhaustiu per part dels tutors.

LABSTER

Al laboratori de Biologia, Química i Física, incorporem una eina de laboratori virtual interactiu per ampliar el seu currículum i que l’aprenentatge sigui més complet.

 

LABSTER és un sistema provat, en universitats i centres d’educació superior, per a pràctiques de laboratori.

Pedagogia Montessori

Aules i materials Montessori a Elementary

Aprenentatge pràctic, en interacció amb l’entorn i amb materials didàctics, manipulatius. Experiències sensoriomotrius, que generen aprenentatges, amb comprensió.

Un sistema que permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, basant els processos d’aprenentatge en experiències significatives, relacionades amb la vida pràctica i l’experimentació.

Un acompanyament docent, sensible a les necessitats i els interessos, que els permet explorar i conèixer el món que els envolta.

El mètode Montessori es caracteritza per proveir un ambient preparat: ordenat, estètic, simple, real, on cada element té la seva raó de ser en el desenvolupament dels infants. La llibertat es desenvolupa dins de límits clars que permeten als nens conviure en la petita societat de l’aula-centre educatiu.

Diploma Dual

Doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà per a alumnes a partir de 3r d’ESO

En la missió de potenciar el batxillerat i aprofundir el multilingüisme des de l’escola, hem signat un conveni amb Academica Corporation, la principal institució de gestió educativa dels Estats Units i líder en educació virtual, amb més de 180 escoles, més de 100.000 alumnes presencials i 10.000 de virtuals.

 

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en un High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

 

El programa es realitza online. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits nord-americans, que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació obtinguda a l’escola, la titulació nord-americana de High School.