March 2022

A partir dels principis de la Permacultura, CreaNova ha reestructurat part de la seva àrea exterior creant un projecte que implica nens des dels 5 fins als 18 anys. Aquest tipus de projectes és el que anomenem un 'metaprojecte'.