2ª Formació Professorat CreaNova, un pas per davant!

2ª Formació Professorat CreaNova 2021

2ª Formació Professorat CreaNova, un pas per davant!

El 27 i 28 de febrer, el personal docent de CreaNova ha assistit a les 2es jornades de formació com a part complementària del Pla de Desenvolupament Professional dissenyat des de la Direcció.

Tot professional, i més si es tracta d’un docent, ha d’estar en contínua formació per adequar-nos a les habilitats, necessitats i reptes de cadascun dels nostres alumnes però també per a una correcta adaptació a la situació social, econòmica i professional actual i futura.

CreaNova està sempre atent i amb la disponibilitat d’oferir aquest valor afegit en el dia a dia dels seus equips.

Aquestes sessions, separades per etapes, s’han dedicat al treball col·laboratiu, al bon ús dels espais i dels recursos, i a l’avaluació. Estem convençuts que aquests tallers, basats en els fonaments del nostre Projecte Educatiu ‘learning by doing’ ens facilitaran la nostra responsabilitat diària, revertint en positiu en els nostres.

Gràcies a tots / es per la vostra predisposició i interès!