Plató preparat per al Batxillerat

Plató preparat per al Batxillerat - Col·legi CreaNova Learning by Doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Plató preparat per al Batxillerat

Els/les alumnes de 4t d’ESO han participat en sessions informatives i d’orientació, al llarg del curs. 
Tenen a la seva disposició trobades individuals d’assessorament, de cara la seva elecció d’estudis posteriors. A més, van poder participar en les activitats del grup de 1r Batxillerat de CreaNova, que va respondre a les seves preguntes, en una sessió on els van explicar la seva experiència.

Alguns dels consells i comentaris van ser:

”Aquí sí que es pot aprendre. Depèn del teu esforç”.

“Els profes són molt accessibles”.

“Amb una hora al dia, de treball a casa, pots anar al dia”.

“Els temps d’apunts van molt bé”.

“És important portar la feina al dia i aprofitar els tallers”.

“Vam rebre un bon suport per a la realització del TRD”.

Bon moment per a compartir experiències i inquietuds.