CreaNova es prepara per a la nova normalitat

CreaNova es prepara per a la nova normalitat - Covid19 - Col·legi CreaNova - Sant Cugat del vallès

CreaNova es prepara per a la nova normalitat

CreaNova ja està adequant les seves instal·lacions per al moment en què s’autoritzi la reincorporació a les aules d’alumnes i docents, seguint els requeriments i la normativa.

S’han instal·lat dosificadors de solució alcohòlica i mampares o pantalles de separació, de disseny original i fabricades per Makers CreaNova, a les aules, menjador i altres espais de treball. A Makers CreaNova, s’han fabricat també més de 1500 màscares anti-esquitxos, que han estat homologades per la CE.

S’han desinfectat els sistemes de clima i es treballa en diversos protocols per a l’entrada i la sortida del centre, així com per afavorir el distanciament.

També s’han adequat sales de videoconferència per alternar i possibilitar classes presencials, en petits grups, i amb alumnes des de casa, simultàniament. La ràtio baixa ja la teníem perquè sempre hem cregut en un model d’escola petita i familiar.

CreaNova no ha interromput pràcticament la seva activitat, traslladant bona part del seu saber fer al món online, amb un e-learning de qualitat, proper i preocupat pels seus alumnes i famílies.

Gràcies a tots per fer-ho possible!