Extra CreaNova: les activitats extraescolars per als nostres alumnes

Extra Creanova: las actividades extraescolares de Col·legi CreaNova - learning by doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Extra CreaNova: les activitats extraescolars per als nostres alumnes

CreaNova ha preparat una interessant proposta d’extraescolars per als seus alumnes entenent l’escola com a ‘entorn segur‘ i d’acord amb les directrius establertes des de Salut i Educació…no us les podeu perdre!

Extra Creanova MULTISPORT: las actividades extraescolares de Col·legi CreaNova - learning by doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

MULTIESPORT – de 3 a 7 anys
Divendres, de 14:30 a 15:30 – 40€/mes 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és aconseguir que els nens i nenes adquireixin una sèrie d’habilitats motrius bàsiques a través de diferents esports, amb desplaçaments, salts, girs, bots, passades i recepcions. Amb aquesta pràctica els alumnes s’iniciaran en diferents esports basant-nos en la seva evolució psicomotriu, expressió corporal i creativitat a través del moviment.

 

Extra Creanova YOGA: las actividades extraescolares de Col·legi CreaNova - learning by doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

IOGA – de 3 a 7 anys
Dimarts, de 16:30 a 17:30 – 40€/mes 

Quan fan ioga, els nens adquireixen consciència del seu propi cos, aprenen a reconèixer cadascuna de les seves parts i adoptar bones postures. A nivell mental, gràcies als exercicis de respiració aconsegueixen relaxar la ment i calmar-se. El ioga els ajuda a concentrar-se millor, estimulant la creativitat.

 

Extra Creanova STEAM: las actividades extraescolares de Col·legi CreaNova - learning by doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

STEAM – de 8 a 12 anys
Dimarts i Dijous, de 16:30 a 17:30 – 55€/mes

Com a continuació de la feina desenvolupada a través de la tecnologia i de la codificació a CreaNova, presentem aquesta activitat amb els següents objectius: ampliació de la capacitat d’abstracció, desenvolupament del pensament lògic, potenciació del pensament crític i les habilitats de lideratge, estimulació de la creativitat, desenvolupament de les capacitats d’expressió oral i escrita.

 

Extra Creanova Música Digital: las actividades extraescolares de Col·legi CreaNova - learning by doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

MÚSICA DIGITAL – de 12 a 16 anys
Dimecres, de 16:30 a 18:00 – 50€/mes

A través d’aquesta activitat seguirem desenvolupant capacitats i habilitats treballades en el currículum de CreaNova: estimulació de l’intel·lecte, concentració i memòria, desenvolupament de la creativitat, reforçar l’expressió corporal.

 

Extra Creanova ENGLISH: las actividades extraescolares de Col·legi CreaNova - learning by doing - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

ANGLÈS – totes les edats
Dilluns i Dimecres, de 16:30 a 17:30 – 55€/mes

Objectius i dinàmiques al taller: activitats orals destinades a la millora de la pronunciació i la comunicació; centres d’interès i projectes específics que augmenten el vocabulari i el bon ús de la mateixa; dinàmiques facilitadores de l’autoaprenentatge (organització del temps, presa de decisions, treball en equip). Preparació per als exàmens oficials de Cambridge (opcional).

Més informació i inscripcions:

 +34 932 526 161 (Dill. a Div., de 9 a 18h)
 administracion@collegicreanova.org

Extraescolars obertes a totes les nenes i nens de 3 a 16 anys de Col·legi CreaNova.
El nombre d’inscrits ha de permetre la formació de grups per realitzar totes les activitats i programa proposats.
Segons l’evolució de la situació generada per la pandèmia de Covid19, Extra CreaNova es desenvoluparà d’acord amb les normes sanitàries i de prevenció dictades pels Departaments de Salut i d’Educació.