Sense emoció, no hi ha aprenentatge – Tot Sant Cugat

tot sant cugat aprendizaje 2018 collegi creanova preview article

Sense emoció, no hi ha aprenentatge – Tot Sant Cugat

Ni llegir-lo en un llibre ni escoltar el professor, només viure-ho amb implicació, curiositat, sent protagonista d’experiències significatives, completes … A vegades satisfactòries, com l’èxit, altres doloroses, com la dificultat, .. 

tot sant cugat aprendizaje 2018 collegi creanova preview article

Ni llegir-lo en un llibre ni escoltar al professor, només viure-ho amb implicació, curiositat, sent protagonista d’experiències significatives, completes … A vegades satisfactòries, com l’èxit, altres doloroses, com la dificultat, …


SIN EMOCIÓN, NO HAY APRENDIZAJE 

Ni leerlo en un libro ni escuchar al profesor, solo vivirlo con implicación, curiosidad, siendo protagonista de experiencias significativas, completas… A veces satisfactorias, como el éxito, otras dolorosas, como la dificultad, …

Tags: