Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. RESPONSABLE

A. Dades de contacte del Responsable El responsable de les dades recollides a través d’aquesta pàgina web és NOVACREANOVA 23, S.L. amb adreça CARRETERA DE RUBI, 90, 08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) i CIF B44775104. Pot contactar amb el responsable a través del següent correu electrònic: veronicamena@collegicreanova.org o al telèfon 679400050.

B. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades VERÓNICA MENA GONZÁLEZ
Telèfon: +34 679400050
Correu electrònic: veronicamena@collegicreanova.org

2. FINALITAT

A. Descripció ampliada dels fins del tractament

 • Publicitat i prospecció comercial
 • Gestió de sol·licituds

**B. Termes o criteris de conservació de les dades** Conservarem les dades el temps necessari per atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides. Les dades facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per als fins indicats en el punt 2.A., o el temps requerit per legislacions aplicables.
C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada
Les dades recollides a través de la pàgina web no es faran servir per prendre decisions automatitzades.

3. LEGITIMACIÓ

A. Legislació aplicable La legislació aplicable inclou el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del 27 d’abril de 2016, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base legal del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim Art. 6, apartat 1 lletra a, que considera el consentiment de l’interessat com a base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho. No està obligat a facilitar-nos les dades, però és necessari per gestionar les suggeriments o peticions que vulgui fer-nos a través de la pàgina web.

4. DESTINATARIS

A. Destinataris
Organitzacions o persones directament relacionades amb l’empresa, així com l’Administració pública amb competència en la matèria.

B. Destinataris específics
No hi ha destinataris específics.

C. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables
No hi ha decisions d’adequació, garanties, ni normes corporatives vinculants.

D. Transferències internacionals
No es realitzaran transferències internacionals de dades.

5. DRETS

A. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament L’interessat pot conèixer, modificar o eliminar les dades que l’empresa té sobre la seva persona a través del correu electrònic facilitant el seu DNI o per correu postal a l’adreça següent: CARRETERA DE RUBI, 90, 08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA). L’interessat pot transferir les seves dades a una altra entitat o limitar les ja existents que l’empresa té sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o per correu postal a l’adreça esmentada.

B. Dret a retirar el Consentiment atorgat L’interessat pot retirar les dades que l’empresa té sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o per correu postal a l’adreça esmentada.

C. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control L’interessat pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de qualsevol incidència.

6. PROCEDÈNCIA

A. Informació detallada de l’origen de les dades.
Les dades són proporcionades pel propi interessat.

B. Categories de dades que es tracten

 • Nom i Cognoms
 • NIF/DNI/NIE
 • Adreça
 • Imatge
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Informació de salut
 • Dades professionals dels pares o tutors
 • Lloc i data de naixement de l’alumne