Avís legal

AVÍS LEGAL

NOVACREANOVA 23, S.L. (d’ara endavant, “l’empresa”), amb domicili a CARRETERA DE RUBI, 90, 08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), i amb CIF B44775104, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

INFORMA:

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

 • L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de tots i cadascun dels presents Termes Legals, reservant-se l’empresa el dret a modificar-los en qualsevol moment. Serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari la lectura atenta dels Termes Legals d’ús vigents en cada ocasió d’accés al lloc web.

2. OBJECTE

 • A través del lloc web https://collegicreanova.org es facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”), posats a la seva disposició. L’empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i ubicació de la pàgina web, així com els continguts, productes i serveis en ella disposats.

3. CONDICIONS D’ACCÉS

 • L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents al lloc web, així com la seva navegació, serà lliure i gratuïta, no exigint-se als Usuaris el pertinent registre amb la consegüent entrega de les seves dades personals, ni l’ús de claus o contrasenyes.
 • Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència, d’acord amb la secció de Política de Protecció de Dades.

4. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

 • L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable i els Termes Legals del lloc web. L’Usuari s’abstindrà de realitzar accions que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir el normal funcionament del lloc web.
 • Es prohibeix la transmissió de qualsevol material que constitueixi una conducta il·lícita, ofensiva, difamatòria o que de qualsevol forma vulneri drets de tercers.

5. RESPONSABILITATS

 • L’empresa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines de l’empresa, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
 • L’empresa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues o despeses produïts per interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos, virus informàtics o altres elements que estiguin fora del seu control.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina són propietat exclusiva de l’empresa i/o tercers amb els quals s’ha arribat a acords per al seu ús.

7. PROTECCIÓ DE DADES

 • Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Per conèixer més detalls sobre com tractem la informació, consulteu la nostra Política de Protecció de Dades.

8. DURADA I TERMINACIÓ

 • La prestació del servei del present lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. L’empresa podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal prèvia notificació.

9. FORÇA MAJOR

 • L’empresa no serà responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major.

10. GALETES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

 • Seguiu les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per consultar la nostra política de galetes.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 • Els presents Termes Legals es regeixen per la Llei espanyola. Les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals on recau la raó social de l’empresa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Responsable del Tractament:

 • NOVACREANOVA 23, S.L.
 • Dades de contacte: CARRETERA DE RUBI, 90, 08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)
 • CIF: B44775104
 • Correu electrònic: veronicamena@collegicreanova.org
 • Telèfon: 679400050

Delegat de Protecció de Dades:

Finalitat del Tractament:

 • Gestió de les dades recopilades a través de la pàgina web.
 • Publicitat i prospecció comercial.
 • Gestió de sol·licituds.

Legitimació del Tractament:

 • El consentiment de l’interessat, obtingut mitjançant l’acceptació dels termes d’ús.

Drets de les Persones Interessades:

 • Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets segons s’explica a la informació addicional.
 • Com exercir els drets: L’interessat pot exercir els seus drets mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o per correu postal a l’adreça indicada.