Archive

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] After successfully completing an informal evaluation and an interview with the school director/psychologist, and whenever there are places available, we will make you a formal offer so that, within a certain period of time, you confirm your interest in enrolling your...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Després de completar amb èxit una avaluació informal i una entrevista amb la direcció/psicopedagoga del col·legi, i sempre que hi hagi disponibilitat de places, et farem una oferta formal perquè, en un termini de temps determinat, confirmis el teu interès a...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Tras completar con éxito una evaluación informal y una entrevista con la dirección/psicopedagoga del colegio, y siempre que haya disponibilidad de plazas, te haremos una oferta formal para que, en un plazo de tiempo determinado, confirmes tu interés en matricular a...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Fill out our web form to get to know you a little better. Once the pre-enrollment has been completed, we will contact you to inform you of the availability of places and to learn more about everything that our school can offer...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Omple el nostre formulari web per conèixer-te una mica millor. Un cop realitzada la preinscripció et contactarem per informar, de la disponibilitat de places i conèixer més sobre tot el que la nostra escola pot oferir a la teva família. [vc_separator type="transparent" thickness="0"...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Descobriu en primera persona la família CreaNova assistint a una de les nostres Jornades de Portes Obertes o reservant una visita privada. Tenim ganes de conèixer-te, ensenyar-te la nostra escola i oferir-te una visió de la nostra vida escolar. [vc_separator type="transparent" thickness="0" up="5"...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Discover the CreaNova family firsthand by attending one of our Open Days or by booking a private visit. We look forward to meeting you, showing you around our school and offering you an insight into our school life. [vc_separator type="transparent" thickness="0" up="5" down="0"] Sign...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Rellena nuestro formulario web para conocerte un poco mejor. Una vez realizada la preinscripción te contactaremos para informar, de la disponibilidad de plazas y conocer más sobre todo lo que nuestro colegio puede ofrecer a tu familia. [vc_separator type="transparent" thickness="0" up="5" down="0"] RELLENA FORMULARIO...

[vc_separator type="transparent" thickness="0" up="15" down="0"] Descubre en primera persona la familia CreaNova asistiendo a una de nuestras Jornadas de Puertas Abiertas o reservando una visita privada. Tenemos ganas de conocerte, enseñarte nuestro colegio y ofrecerte una visión de nuestra vida escolar. [vc_separator type="transparent" thickness="0" up="5" down="0"] Apúntate a las...