DECLARACIÓ RESPONSABLE VISITANTS

Li donem la benvinguda al Col·legi CreaNova.

Degut a la situació amb el Covid-19, i per a garantir les mesures de seguretat, li preguem ompli aquesta Declaració Responsable.

  Declaro que en el moment de fer la visita al Col·legi CreaNova:
   

  I, perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consenteixo explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració:

  He llegit i accepto la Política de Privacitat de CreaNova.

  * camps obligatoris

  © Copyright Grupo CreaNova SL | Col·legi CreaNova Learning by Doing
  www.collegicreanova.org

  Ctra Rubí 90-100 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
    info@collegicreanova.org
    (+34) 932 526 161 (Dill. a Div., de 9 a 18h)