header bg grau oferta 2016APRENDRE FENT 3-22 ANYS

Col·legi CreaNova

EL COL·LEGI CREANOVA SUPOSA UN NOU PARADIGMA EDUCATIU IMPLANTAT DES DE FA ANYS EN ALTRES PAÏSOS COM ELS ESTATS UNITS, FINLÀNDIA (AL CAPDAVANT DE L'ÚLTIM INFORME PISA), ANGLATERRA, SUÏSSA I ALEMANYA.

Les assignatures, habitualment fragmentades (matemàtiques, idiomes, física, ...) són presents en les diferents experiències reals que proporciona la metodologia diferencial del centre, a més de tenir els seus propis espais-temps en el programa del centre i els diferents espais de recerca i desenvolupament de projectes (LAB).

S'ACONSEGUEIX UN APRENENTATGE DES DE LA COMPRENSIÓ, TENINT EN COMPTE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES MARCADES PER A CADA CICLE.

infantil collegi crea nova 2016INFANTIL 3 a 6 anys:

45 places, 15 per curs, amb un ràtio de 10/1. Espais oberts. Treballs per interessos, racons i projectes. Aprenentatge natural d'idiomes, lecto-escriptura i càlcul. Materials Montessori. Acompanyament emocional individualitzat. Foment de les arts plàstiques. Ampli espai exterior propi, amb estructures per al desenvolupament motriu.

 

primaria collegi crea nova 2016

PRIMÀRIA 6 a 12 anys:

120 places. 20 alumnes per curs (ràtio 10/1). Treball per projectes, individual i en grup. Materials de consulta i investigació. Desenvolupament de la creativitat, a través de música, dansa, pintura, escultura, manualitats, fusteria, cuina... Sortides culturals. Assemblees setmanals per al desenvolupament de la intel·ligència emocional i social. Autoavaluació contínua.

 

secundaria collegi crea nova 2016

SECUNDÀRIA 12 a 16 anys:

144 places, en dos línies de 18 alumnes per curs (ràtio 10/1). Treball per projectes de investigació, que aborden el contingut curricular de cada matèria. Master class, training sessions personalitzades i tallers pràctics en petit format, on ampliar els coneixements. Assemblees com eina de govern i gestió del seu itinerari.

 

batxillerats collegi crea nova 2016

BATXILLERATS 16 a 18 anys:

30 places, amb una ràtio 10/1. CreaNova ofereix dues modalitats: Emprenedoria en Ciències i Tecnologia;  Emprenedoria en Ciències Socials (part de la modalitat d'humanitats i ciències socials). Itinerari curricular orientat a superar les proves PAU i Selectivitat, mitjançant treball autonom i training sessions personalitzades. Disseny i construcció dels propis projectes, a l’espai de coworking, amb coach en emprenedoria. Viatges i projectes reals, dins i fora del centre.

 

graus superiors collegi crea nova

GRAUS SUPERIORS (CFGS) 18 a 22 anys:

CreaNova ofereix dues modalitats. El Grau Superior IEL International Entrepreneurship Leader / Líder en Emprenedoria Internacional (CFGS Comerç Internacional) per a joves atrevits, responsables, curiosos i amb ganes de canviar el món. El Grau Superior MD3DM / Multiplatform Developer & 3D Maker, un cicle formatiu acreditat pel Departament d’Ensenyament en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataform.

Email: info@collegicreanova.org
Tel. (+34) 93 252 61 61 / (+34) 717 71 39 59
Horari d'atenció: de 11 a 13h i de 17 a 19h
facebook collegi creanova   google plus collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)